Servisní středisko

Spoločnosť BlueTouch, s.r.o. poskytuje kvalitný záručný aj pozáručný servis. Náš tím vyškolených technikov je vám k dispozícii v Prahe a blízkej budúcnosti aj priamo na Slovensku.

V prípade, že by sa s vašou elektrokolobežkou niečo stalo, alebo budete potrebovať len poradiť, napíšte nám na servis@bluetouch-kolobezky.sk. Sme tu pre vás.

POSTUP RIEŠENIE PRÍPADNEJ REKLAMÁCIE

Elektrokolobežky BlueTouch prechádzajú pri kompletizácii vo výrobe niekoľkých výstupnými kontrolami. V prípade, že by aj napriek tomu nastala situácia, že vám produkt správne nefunguje, napíšte nám:

  • Prejdite si sekciu FAQ - najčastejšie kladené otázky, možno sa odpoveď na vašu otázku skrýva tam
  • V prípade, že si stále neviete rady, napíšte nám na servis@bluetouch.sk
  • Do emailu uveďte kde a kedy ste e-kolobežku kúpili, výrobné číslo, popr. popis závady či technického problému, ktorý aktuálne riešite. Môžete priložiť aj fotografiu. Pre urýchlenie komunikácie uveďte svoje telefónne číslo.
  • Náš reklamačný pracovník sa vám ozve čo najskôr späť a reklamácii či servisný zákrok s vami bude riešiť.

ZÁRUKY

Ak sa u kolobežky vyskytne nejaký technický problém, distribútori výrobku poskytnú záruku v rozsahu kompletnej popredajnej podpory. Na niektoré komponenty sa vzťahuje obmedzená záruka. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.

E-kolobežky sú kompletované profesionálnymi techniky. Akýkoľvek pokus o rozobratie a samostatnú opravu vášho stroja alebo jeho častí môže spôsobiť poškodenie celej e-kolobežky a zruší záruku výrobcu. Vyvarujte sa neodborných zásahov a pred manipuláciou s e-kolobežkou preštudujte si príslušný inštruktážny manuál, ktorý je súčasťou každého balenia.

RIEŠENIE OBECNÝCH PROBLÉMOV

Ak e-kolobežka nefunguje bežným spôsobom, skontrolujte:

  • či je e-kolobežka naštartovaná
  • stav batérie displeja
  • či je brzda uvoľnená
  • či sú všetky konektory a zásuvky čisté
  • či sa nezobrazuje chybové hlásenie na displeji

Ak sú vyššie uvedené úkony vykonané a stroj stále nie je schopný bežnej prevádzky, informujte sa o ďalšom postupe u vášho predajcu. 

Prihlásenie